Från självmord till stillhet (12-steg)

[youtube] https://youtu.be/MDIDox47VfE [/ youtube]