Jag gjorde det. Jag träffade 90 dagar och jag har haft några av mina bästa dagar i mitt liv under de 90.