Jag har inte ångest längre. Fler kvinnor närmar mig.