Jag har inte längre rädslan. Flera fysiska fördelar.