Jag saknar inte misslyckande; fördelarna är för bra! Jag känner mig så levande.

Age.22.aggtr_.PNG