Ålder 20 - Jag känner mig levande. Mina sinnen kommer tillbaka. Från låga betyg dominerar jag nu i klassen. Flickor känner förskjutningen.