Jag hade PIED baddddd. Nu fick jag en boner till läroböcker för föreläsningsböcker.