Jag har en känsla av att vara en man - en riktig man som har mål och ambitioner i livet.