Jag har en känsla av att vara en man - en riktig man som har mål och ambitioner i livet.

När jag var på 40 dagar hårt läge innan mitt återfall återgav jag följande positiva resultat.

1. Möjligheten att prata med vem jag vill, även en het tjej.

2. Känslan av att vara en man. Som en riktig man som har mål och ambitioner i livet.

3. Ångest i allmänhet var lägre. Inte lika mycket oroande. INGEN oroa sig för kvinnor eller vad de tycker om mig. Det är nästan som att jag går in i det här läget där jag vet NU att jag faktiskt kan kommunicera med en kvinna. Jag kan visa en kvinna intresse utan behov av godkännande. Jag kan vara mig själv.

4. Känslan av att gå framåt. Inget mer hålla mig tillbaka. Jag har märkt direkt efter återfall att jag är helt förlamad socialt. Jag kan inte prata med ens några killevänner. När du PMO håller du dig bokstavligen tillbaka från ett lyckligt liv.

LINK - 40 dagar med hårda lägesresultat

by bror