Jag försökte hela metoden för att stoppa social ångest. Jag ser nu minskning i min sociala ångest.

Själv EMDR-rädsla-no-more.jpg