Jag kunde gå från C till A-mycket lätt. Dessutom är jag mycket självsäker och uthållig att göra nästan allt.

CtoA.jpg