Jag var en arrogant rasshåla som hatade sig själv inuti