Jag är 25 år och jag har varit missbrukare sedan jag var ungefär 11