Jag är ingen speciell. Bara en kille som led av missbruk i 21 år och hjälpte andra.