I månad två började min hjärna verkligen förändras. Jag skulle vara glad hela tiden och många människor skulle till och med säga hur positivt jag verkar gentemot dem