Ökat självförtroende och motivation, bättre humör, mindre stress och ångest, uppskattning av livet