Jag har blivit en annan person, min karaktär har förändrats, min attityd, mitt tal, utseende och allt.

day.90.PNG