Mindre social ångest, Mer villig att prata med människor, känner mig verkligen motiverad att göra saker

Har inte riktigt fått några supermakter men jag mår definitivt bättre än jag brukade.

Mindre social ångest

Mer villiga att prata med människor

Färre dagar ligger i sängen, deprimerad

Känner mig verkligen motiverad att göra saker

Och så vidare. Det är fortfarande en lång väg att gå, men den nuvarande raden har varit bra.

LINK - 90 dagar klar för första gången. Fortfarande en lång väg att gå.

by Fedboy