Ålder 32 - Mitt självförtroende har kommit från min återhämtning