Ingen hjärndimma, Höga energinivåer, Högt självförtroende, Ingen mer social ångest, Mer glad i allmänhet och tacksam, Mer lockad till kvinnor