Ingen mer social ångest eller depression. Mer energi. Jag började prata med flickor och flickor började prata med mig.