PIED botad - Boners förekommer åt vänster och höger, inte ens knutna till sexuell spänning