PIED verkar vara borta. Jag har ambition att lyckas i livet.