Pornografi är varken ofarlig eller fantasi (av A. Volkov)