Verkliga tjejer kunde inte sätta på mig. Nu känner jag intensiv attraktion.