Kvinnlig attraktion är en sak; du blir så normal och tillgänglig