De största förändringarna jag har märkt är i mitt självförtroende, min syn på kvinnor och brist på skuld