Den viktigaste fördelen jag har upplevt dessa 90 dagar är eliminerad ångest.