Det jag har märkt är ett skifte i min inställning till livet i allmänhet.