Jag var en röra: tappade ut, levde som en förlorare, deprimerad, självmordsmässig, negativ och socialt orolig