Prostatacancerdödlighet bland katolska präster (1981)

J Surg Oncol. 1981;17(2):129-33.

Michalek AM, Mettlin C, Priore RL.

Abstrakt

För att undersöka den möjliga rollen för celibatlivsstil i etiologin för prostatacancer, analyser av dödlighet från cancer i prostata och andra platser bland en årlig genomsnitt av 6,226 romersk-katolska präster i New York Staterom 1965 till och med 1977 genomfördes. Dödscertifikaten för präster 1006 (95%) granskades. Av dessa 156 dödsfall berodde på maligna neoplasmer.

Predikanter upplevde dödlighetsförhållanden på 15% mindre för alla dödsorsaker och 30% mindre för cancerdödlighet, med tanke på dödlighetsmönster bland vita män i New York State i jämförbara åldrar. Tolv dödsfall från prostatacancer observerades medan 19.8 väntades. Detta representerar en dödlighetsupplevelse som är betydligt mindre än den för den allmänna icke-cellibatpopulationen.

Lägre dödlighetsförhållanden hittades också för cancer i lungor, colo-rektum och mage. Högre dödlighetsförhållanden hittades för malignt melanom och ospecificerade andningsorgan.