Jag återkommer eller är i risk för återfall. (Nödåtgärder)