Jag är rak, men lockad till transgender eller homosexuell porr (eller homosexuella lockade till rak porr). Vad händer?