Schwartz teknik för omkoppling av OCD

Dessa är sidor från Hjärnan som ändrar sig själv:

s. 172


s. 173


s. 174


Mer om Schwartz tekniker från hans egen webbplats:

  • http://www.hope4ocd.com/foursteps.php

Se även - Exponeringsterapi för HOCD? Porrrelaterad HOCD kan kräva eget behandlingsprotokoll