Porrundersökning (religiös)

No-porn.com genomförde en enkät om porrberoende. Svaren från över 40,000 respondenter presenteras nedan:

Anser du dig själv beroende av pornografi?

Ja - 75%
Nej - 20%
Jag känner någon som kan vara - 5%

Vem var den första personen du berättade om ditt beroende?

Makar: 15%
Präst: 7%
Professionell rådgivare: 3%
Familjemedlem annan än make: 2%
Övrigt: 11%
Jag har aldrig sagt till någon: 62%

Hur ofta tittar du på porr?

Dagligen: 52%
Veckovis: 36%
Månadsvis: 9%
Varannan månad: 2%
Årligen eller mindre: 1%

Hur gammal var du när du först blev ansluten?

Under 5: 1 %
5 - 10: 9%
11 - 15: 45%
16 - 20: 25%
21 - 30: 13%
31 - 40: 4%
41 - 50: 2%
Över 50: 1%

Vad är din nuvarande ålder?

Under 18: 18 %
18-29: 32%
30-44: 28%
45-60: 20%
Över 60: 2%

Är ditt sexuella missbruk begränsat till pornografi och / eller onani?

Ja: 85%
Nej: 15%

Anser du dig själv vara religiös?

Ja: 72%
Nej: 28%