Neurala neuromekanismer: rollen som belöningsrelaterad inlärning och minne (2006)

Annu Rev Neurosci. 2006; 29: 565-98.

Hyman SE1, Malenka RC, Nestler EJ.

FULLT TEXT PDF

Abstrakt

Addiction är ett tillstånd av tvångsmedelsbruk; Trots behandling och andra försök att kontrollera drogen tar missbruk tenderar att bestå. Kliniska och laboratorieobservationer har konvergerat på hypotesen att missbruk representerar den patologiska upplösningen av neurala processer som normalt tjänar belöningsrelaterat lärande. De huvudsakliga substraten för persistent tvångsmedicin används för att vara molekylära och cellulära mekanismer som ligger till grund för långsiktiga associativa minnen i flera förkroppskretsar (involverande ventral och dorsalstriatum och prefrontal cortex) som erhåller inmatning från midhjärndopaminneuroner. Här granskar vi framsteg när det gäller att identifiera kandidatmekanismer för missbruk.