Adolescent cortical utveckling: en kritisk period av sårbarhet för missbruk (2007)