Probing kompulsiv och impulsiv beteende, från djurmodeller till endophenotyper: en narrativ granskning (2010)