Dynamiska förändringar i Nucleus Accumbens Dopamin Efflux Under Coolidge Effekten i Male Råttor (1997)