Analys av ”Minskar exponering för erotik attraktion och kärlek till romantiska partners hos män? Oberoende replikeringar av Kenrick, Gutierres och Goldberg (1989) studie 2 ”

whoa.jpg