Analys av "Upplevda effekter av pornografi på parrelationen: Initiala resultat av öppen, slutgiltig informerad undersökning" (Kohut et al., 2017)