"Medvetna och icke-medvetna mått på känslor: Varierar de med frekvensen av pornografi?" - Utdrag som analyserar Prause et al., 2015