"Medvetna och icke-medvetna känslor av känslor: Varierar de med frekvens av användning av pornografi?" - Utdrag som analyserar Prause et al., 2015