Kritik av: ”Skadade varor: uppfattning om pornografiberoende som en medlare mellan religiositet och förhållande ångest kring pornografianvändning” (Leonhardt, Willoughby och Young-Petersen 2017)

The_scientific_truth.jpg