Kritik av "Hårdare och Hårdare? Blir Mainstream Pornography alltmer våldsam och föredrar tittare våldsam innehåll? "(2018)