Kritik av ”Handlar pornografi verkligen om att” hata kvinnor ”? Pornografianvändare har fler könsegalitära attityder än noner i ett representativt amerikanskt prov ”(Kohut et al., 2016)

kohut 2016.JPG