Kritik av "Upplevd beroende av internetpornografi och psykologisk nöd: undersöka relationer samtidigt och över tiden" (2015)