Minskad LPP för sexuella bilder hos användare med problematiska pornografi kan överensstämma med beroendemodeller. Allt beror på modellen (Kommentar på Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak, 2015)