Har varierande nivåer av exponering för pornografi och våld en effekt på icke-medvetna känslor hos män (2020) - Utdragsanalyser Prause et al., 2015