”Neurala korrelat av sexuell köreaktivitet hos individer med och utan tvångsmässiga sexuella beteenden” (2014): Utdrag analys Steele et al., 2013