Online Porn Addiction: Vad Vi Vet Och Vad Vi Inte En Systematisk Granskning (2019): Utdrag som analyserar Prause et al., 2015