Studier som kopplar porranvändning till sexuell kränkning, sexuell aggression och sexuell tvång

forskning om sexuell aggression